HISTORIE TAEKWON-DO I.T.F. - podle dat

9. 11. 1918
Choi Hong Hi se narodil v Hwa-Dae distrikt Myong-Chun (dnešní KLDR), byl slabý a neduživý. Dle západního kalendáře, tento den vychází sice až na 22.12. 1918, nicméně mladý Choi si zvolil jako datum svého narození listopadový termín.

1930
Mladý Choi byl vyloučen ze školy, z důvodu jeho agitace proti japonským úřadům. Toto byl počátek jeho spolupráce se studentským hnutím za nezávislost Koreje (Kwang_Ju). Posléze byl poslán svým otcem studovat kaligrafii k mistrovi Han Il Dongovi (též mistru bojového umění nohou Taek-Kyon), u kterého si zlepšil kondici a naučil se více než dobře kaligrafii.

1936
Choi byl poslán do Japonska, aby dosáhl vyššího vzdělání. Zapletl se však do hádky s profesionálním bojovníkem - Choi s ním prohrál všechny peníze na studia, které dostal od rodičů. Když je požadoval nazpět byl samozřejmě odbyt s tím, že se peníze z hazardu nevrací. Rozlícený Choi rozbil Japoncovi o hlavu lahev s inkoustem a utekl. Samozřejmě že když se zápasník probral, toužil po odvetě a všude rozhlásil, že když Choie najde, zabije ho. To byl hlavní impuls pro to, aby se mladý Choi začal seriózně zajímat o bojová umění. V Kjóto Choi potkal Korejce, pana Kima, od něhož se začal učit Japonské Karate.

1938
Choi získává černý pás. Později po ještě usilovnějším tréninku mu udělil II.Dan přímo sám mistr Funakoshi (zakladatel Shotokan Karate).

20.10.1943
Choi byl nucen narukovat do japonské armády (samozřejmě proti své vůli), byl přidělen k posádce v Pchjongjangu. Tam se zapojil do Korejského hnutí za nezávislost za nezávislost (Hnutí pchjongjangských studentů-vojáků).

1944
Byl odhalen, zatčen a předán vojenskému soudu. Byl mu udělen trest 7 let, ten byl posléze změněn na trest smrti. Rozsudek měl být vykonán 18. 8. 1945. Naštěstí však 3 dny před jeho popravou skončila 2. Světová válka a on byl propuštěn.

Duben 1945
Choi začal systematicky vyvíjet a zdokonalovat techniky pro nové bojové umění.

15.8.1945
Konec 2. Světové války, kapitulace Japonska, anulace rozsudku smrti. Choi po propuštění do Soulu, kde organizuje setkání studentů-vojáků.

Leden 1946
Choi je jmenován podporučíkem nově vzniklé armády Korejské republiky. Zanedlouho se stal velitelem setniny v Kwang-Ju v provincii Cholla Namdo (4. pěší regiment). Posléze začal své vojáky učit Karate jako prostředek tělesného a duševního výcviku. Byl povýšen na poručíka a převelen do Tae Jon ke 2. pěchotnímu pluku, kde cvičil i Američany.

1947
Povýšen na kapitána a poté i na majora.

1948
Byl v Soulu jmenován náčelníkem přesunu, ubytování a zásobování vojsk. Stal se též instruktorem výuky bojového umění pro místní americkou školu vojenské policie. Koncem roku byl již podplukovníkem.

1949
Jmenován plukovníkem. Navštívil poprvé Spojené státy, kde pobýval ve Fort Riley Ground General School a zde také předvedl své bojové umění americké veřejnosti.

23.6.1950
Choi úspěšně absolvuje vojenskou školu v USA, kam byl Korejskou republikou před rokem vyslán.

25.6.1950
Útokem vojáků ze severní části Korejského poloostrova na jižní část začíná korejská válka.

1951
Generál se stal brigádním generálem. Vedl Ground general School v Pusan jako zástupce velitele a náčelník akademického oddělení.

1952
Je jmenován náčelníkem štábu 1. armádního sboru a byl pověřen doprovodem generála Mac Artura během jeho návštěvy v Kang Nung. V době příměří byl Choi velitelem 5. pěchotní divize.

1953
Napsal první oficiální knihu o výzvědné službě. Také v této době uvedl do činnosti 29. pěchotní divizi v Cheju Island, která se později stala špičkou Taekwon-Do v armádě.

konec 1954
Založil Oh Do Kwan (tělocvičnu - MÁ CESTA -), kde probíhala výuka kádrových instruktorů pro celou armádu. Byly zde provozovány a rozvíjeny techniky Karate, Taek-kyon a samozřejmě moderního systému-budoucí Taekwon-Do za pomoci pana Nam Te Hi.

Nam Te Hi
Voják, který se stal národním hrdinou, když v korejské válce přežil jako jediný z celé své jednotky několik útoků Severokorejců. Při obraně důležitého opěrnéhobodu se byly nuceni Jihokorejci spolu s Američany bránit i jinak než střelnými zbraněmi. Po několik bezhvězdných nocí nemohli střílet, aby se nepostříleli navzájem a tak využívali svých znalostí bojových umění. Říká se, že když dorazily posily, našli naživu pouze pana Nam Te Hi a okolo něj leželo asi 20 nepřátelských vojáků, kteří nezemřeli střelnou zbraní, ale jeho holou rukou. Když o této události pan Nam Te Hi mluvil, řekl, že nejvíce používanou technikou byla technika, která, je v známá Taekwon-Do jako - sonkchal taerigi - (malíková hrana ruky).

2.pol.1954
Choi vedl Chong Do Kwan (tělocvična Modré vlny), největší civilní tělocvičnu v Koreji. Byl povýšen na generálmajora.

11.4.1955
Svolal většinu korejských mistrů zápasu s cílem dát jím vynalezenému bojovému umění jednotný název. Všichni se shodli na názvu, které doporučil gen. Choi - Taekwon-Do. Poté bylo toto moderní umění sebeobrany a válečnického umění představeno světové veřejnosti.

1959
Otec Taekwon-Do a 19 nositelů černých pásů cestovali po dálném východě. Turné mělo velký úspěch. Choi byl dosazen do dvou významných míst: president nově vzniklé Korejské asociace Taekwon-Do a zástupce velitele 2. armády v Tae Gu. Gen. Choi publikuje první pasáž o svém bojovém umění. Navštívil Karate Club Joon Rheese v San Antoniu. John Rhees se stal prvním instruktorem Taekwon-Do v USA. Choi se vrací do Koreje (jižní Korea) jako ředitel zpravodajské služby Korejské armády.Nedlouho poté přijal vedení Velitelství ozbrojeného boje se správou škol pěchoty, dělostřelectva, ozbrojených vozidel, letectva a radistů.

1961-1962
Léta dozrávání Taekwon-Do i Choiovy vojenské kariéry.

1962
Choi jmenován velvyslancem v Malajsii, kde jako obětavý misionář Taekwon-Do šíří nové bojové umění. V Malajsii začíná také vyvíjet vzory (Tuly) pro Taekwon-Do.

1963
Založena Malajská asociace Taekwon-Do.

červen 1963
Exhibice v budově Spojených národů v New Yorku a zavedení Taekwon-Do v ozbrojených silách Vietnamu.

1964
V Singapuru založena Asociace Taekwon-Do. Vytvořily se předpoklady pro založení asociací mimo Asii.

1965
Velvyslanec, dvouhvězdičkový generál ve výslužbě Choi, vedl misi Dobré vůle do Západního Německa, Itálie, Turecka, Spojených arabských emirátů, Malajsie, a Singapuru. Vznikají národní asociace, gen. Choi se stává presidentem Korejské národní asociace Taekwon-Do. Po zbytek 60.let se exhibiční týmy rozjely do USA, Thajska, Malajsie, Vietnamu, západní Evropy a Kanady.

22.3.1966
Ustanovení Mezinárodní federace Taekwon-Do (I.T.F.), zakládající země jsou- Korejská republika, Vietnam, Malajsie, Singapur, USA, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo (NSR). Presidentem byl jednohlasně zvolen gen. Choi Hong Hi.

1967
Otec Taekwon-Do obdržel medaili 1. třídy Distinguish Service (Vyznamenání za zásluhy) od vlády Vietnamu.

1968
Exhibice Taekwon-Do ve Francii před delegáty 32 států. Vládou Korejské republiky mu byla udělena Cena za výzkum v oblasti sportu a za jeho obětavou práci pro korejské BU.

1969
Taekwon-Do se již cvičí v 67 zemích. První asijský turnaj v září v Honkongu. Generál podnikl cestu po 29 zemích, aby navštívil instruktory a shromáždil fotografie pro první vydání knihy Taekwon-Do.

1972
Vydání první knihy 15 dílné encyklopedie Taekwon-Do. Odchod do dobrovolného exilu do Kanady, kde mu podmínky pro život zajišťuje Park Joong Soo, dnes IX. Dan. Odchod je na základě státního převratu a zavedení diktátorského režimu v Korejské republice (jižní), presidentem Park Chung-Hi a jeho snaha o zneužití Taekwon-Do jako politického nástrojek upevnění moci. Sedmdesátá léta provází rozvoj sinusoidy.

1973
Vzniká v Jižní Korey Světová federace Taekwondo (World Taekwondo federation-WTF), jako reakce na generálův odchod do exilu. Federaci zakládá na přímý rozkaz prezidenta Park Chung-Hi náměstek prezidentské ochranky Kim Un Yong, který se také stává jejím prezidentem.

Říjen 1974
1. Mistrovství světa seniorů v Taekwon-Do I.T.F. v Montrealu v Kanadě

1976
1. Mistrovství Evropy v Amsterdamu.

1977
Schůzka v Tokiu, na které Choi veřejně napadl jihokorejského presidenta Park Chung Hee, který využíval Taekwondo pro své politické cíle.

1979
V norském Oslo založena celoevropská federace Taekwon-Do (AETF).

1980
Gen. Choi a patnáct jeho žáků, včetně syna Choi Jung Hwa, podnikli monumentální cestu ("Misi dobré vůle") do Korejské Lidově Demokratické Republiky (KLDR). Bylo to poprvé co tam bylo Taekwon-Do představeno. Exhibici shlédl i Kim Ir Sen, jemuž Taekwon-Do zaimponovalo.

1980
Poprvé byl vznesen požadavek na zařazení Taekwon-Do mezi olympijské sporty. Jeden z nebližších a prvních žáků generála, pozdější zakladatel Global Taekwon-Do federace (GTF), Park Jung Tae, přilétá do Severní Koree, aby zde vedl 1. instruktorský kurz. Z 50 speciálně vybraných vojáků během 8 měsíců intenzivních a velice fyzicky náročných tréninků vycvičil první jihokorejské instruktory. Tréninky jsou tak náročné, že třetina odpadá.

1982
Proběhl 2. instruktorský kurz v délce šesti měsíců. Gen. Choi navštívil Československo doprovázen mistry Han Sam Soo, a Park Jung Tae.

1983
Generál uděluje Charlesovi E. Serrefovi prezidentovi US federace VII. Dan. V témže roce zakladatel obdržel dopis od předsedy mezinárodního výboru (IOC), Juana Antonia Samaranche dopis ve kterém je žádán, aby I.T.F. splynulo s WTF pod jedinou organizaci. Choi vydává poprvé 15-ti dílnou encyklopedii Taekwon-Do. Ta obsahuje na téměř 5000 stranách kompletní informace o Taekwon-Do (3200) technik.

1985
Uskutečnila se schůzka mezi I.T.F. a WTF, avšak bez výsledku.

1987
Začátek Taekwon-Do v České republice. V prvním pololetí se cvičí pouze na jihu Čech, na podzim však přilétá do Prahy nositel V. Danu mistr Hwang Ho Yong, aby zde šířil ideu Taekwon-Do a pomáhal při jeho rozvoji u nás.

1990
Gen. choi s názorově rozchází z jedním ze svých nejbližších spolupracovníků a to s mistrem Park Jung Tae. Ten následně zakládá GTF a stává se samozřejmě jejím prvním prezidentem.

1994
I.T.F. a generál Choi Hong Hi poprvé v historii uskutečňuje první oficiální mezinárodní seminář v České republice (FTVS UK Praha).

1997
Generál publikuje multimediální encyklopedii na čtyřech CD-ROM, dále pořádá 2. oficiální mezinárodní seminář v ČR (opět na fakultě).

1999
3. mezinárodní seminář v Třeboni, opět pod hlavičkou I.T.F., a pod vedením gen. Choie, ten se také tento rok stává prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her (IMGC).

2002
Mistr Park Jung Tae umírá na rakovinu, bohužel se to stává v době, kdy začíná vážně uvažovat o návratu ke generálovi. Tento rok se stává osudným i pro Choie. Ten v době svých nedožitých 84 narozenin podléhá stejně jako jeho žák zákeřné rakovině. Umírá v Pchyongyangu (KLDR), kde je také pohřben.

???
I.T.F. se tříští na 3 části. Prezidenti - Chang Ung (naše), Choi Jung Hwa, Tran Trieu Quan.

Kontakt

Mobil: 603 467 376
E-mail: ml.boleslav.itf@seznam.cz

Cvičíme

Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Luštěnice
Pondělí 17:00 - 19:00 Úterý 19:00 - 21:00 Úterý 17:00 - 18:00
Středa 17:00 - 19:00 Pátek 17:00 - 19:30 Pátek 15:00 - 16:00


Partneři