Slova generála Choi Hong Hi

Slova nejsou přiměřená, aby popsala mé pohnutí v den kdy se zrodilo Taekwon-Do, ale současně mne přepadly obavy, kolik lidí na světě mu skutečně porozumí a důkladně jej pozná? Zdá se jakoby to bylo právě včera a již uplynulo tolik let.Dnes je Taekwon-Do nejen činnost CISM (Rada mezinárodního vojenského sportu), ale uvažuje se i o jeho zařazení do programu olympijských her. Všechno toto mne přinutilo znovu si uvědomit že dny letí rychlostí šípu a že léta plynou jako závratná řeka, ale všechno toto dokazuje, že odhodlanost a víra mohou překonat jakoukoli překážku. Všechny věci jsou ovládány zákony Yin a Yang, které jsou důkazem toho, že vše má svůj počátek v protikladu a spolu dohromady tvoří jeden celek, toto je doklad toho, že i štěstí může plynout z katastrofických okamžiků. Mé bolestivé zkušenosti, degradace a ponížení, kdy mne japonská okupace Koreje ponížila na osobu bez vlasti, mne inspirovaly naučit se skutečnému bojovému umění, další mou motivací byla touha uchovat a rozšířit ducha a moudrost lidu Koreje do světa.

V souhrnu je můj život bouřlivý, plný osamocených bojů a nešťastných dobrodružství,jenž by mi jen málo lidí závidělo. Za své neochvějné názory jsem musel žít tisíc mil daleko od své milované vlasti v samo-exilu. Můj sen se však naplnil, můj největší sen o Taekwon-Do, jenž šíří svou filozofii bez ohledu na náboženství, ideologii, národní hranice, nebo rasu. Dnes mohu bez váhání říci, že jsem nejšťastnější člověk na světě.

Mou opravdovou touhou je, aby si Taekwon-Do podrželo svou původní podobu, koncepci, techniku a filozofii. Je mou upřímnou nadějí, že Taekwon-Do přispěje svou výukou techniky a učení k rozvoji člověka mnoha dalších generací jenž přijdou.

Je ironií přírody, že křehké rostliny jako orchideje a tulipány vyžadují svědomitou péči, zatímco plevelu se daří bez jakékoli péče. Divoká tráva snadno zaměnitelná s obilím, nebo rýží může skutečně snadno zabránit růstu pravých rostlin. Nemohu si pomoci, abych nezoufal nad poskvrněnou představou Taekwon-Do jež nedávno stvořili napodobitelé.

Utěšuji se však touto myšlenkou. Tak jako falešný diamant nemůže řezat sklo, jsou falešné techniky jako představení bez podstaty, jako letní přeháňky jenž rychle vyschnou na zemi, nebo hurikán, který s lomozem přiletí, ale který s oblohy rychle zmizí.

Přeji si věnovat mé techniky a encyklopedii všem studentům v naději, že jim budou pomáhat ve snaze o pravé Taekwon-Do.

Kontakt

Mobil: 603 467 376
E-mail: ml.boleslav.itf@seznam.cz

Cvičíme

Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Luštěnice
Pondělí 17:00 - 19:00 Úterý 19:00 - 21:00 Úterý 17:00 - 18:00
Středa 17:00 - 19:00 Pátek 17:00 - 19:30 Pátek 15:00 - 16:00


Partneři