VZORY - SESTAVY ( TUL)

Orientální přísloví " Hamurabi" jenž bylo v dávných dobách přísně dodržováno, došlo-li ke konfliktu, říká: Oko za oko, zub za zub. Tento způsob msty byl podnět pro boj. Proto nebylo možné pro žáky bojových umění zkoušet či provádět své techniky proti skutečnému nepříteli.

To byl jeden z důvodů vzniku proti imaginárnímu soupeři. Sestavy (tul), jsou logickým uspořádáním technik a pohybů pro obranu a útok seřazených do sekvencí. Student, jenž cvičí tuly, procvičuje techniku boje, zvyšuje flexibilitu svého pohybu a učí se ji ovládat. Buduje kvalitní svalovou hmotu, zlepšuje dýchání, učí se koordinaci pohybu a rytmu. Sestavy jsou nejkritičtějším pohledem na techniku každého bojovníka.

Následující body by měli být při nácviku sestav přísně dodržovány:
1. Sestava musí začínat a končit na stejném místě.
2. Správný postoj a poloha těla musí být dodržována v každém pohybu.
3. Svaly musí být napínány a uvolňovány v souladu s technikou a cvičením.
4. Cvičení musí být v daném rytmu, bez přestávek či zrychlení.
5. Pohyby musí být v souladu s encyklopedií napsanou gen. Choi Hong Hi.
6. Každá další sestava může být nacvičována až po perfektním zvládnutí předešlé.
7. Student musí přesně znát význam každé sestavy.
8. Student musí provádět každý pohyb realisticky.
9. Techniky vykonávané pravou a levou rukou a nohou musí být stejně kvalitní.

Význam vzorů - sestav ( tulů )

Jméno vzorů, diagram a počet pohybů symbolizuje buď hrdinné postavy v dějinách Koreje, nebo příklady, jež mají vztah k historickým událostem.

U většiny sestav je video. Pro přehrátí videa potřebujete přehrávač QuickTime Player. Pokud ho nemáte, je ke stažení zde: QuickTime Player (Pokud máte nainstalovaný QuickTime, soubor se přehraje sám. Pro stažení souboru na něj klikněte pravým tlačítkem myši a dejte volbu: ,,Uložit odkaz jako..."

CHON JI
Znamená literárně "Nebe a Zemi". V orientě je vysvětlováno jako tvoření světa, nebo začátek lidstva, proto je to úvodní sestava pro začátečníky. Skládá se ze dvou částí, jedna představuje zemi druhá nebe.

DAN GUN
Je pojmenován po legendárním zakladatelovi Koreje svatém Dan Gunovi,který podle pověsti sestoupil z nebes a v roce 2333 př. n. l. založil Koreu.

DO SAN
Je pseudonym (pro vás mladší-druhé jméno) vlastence Ahn Chang Ho, který žil v letech 1876 - 1938. 24 pohybů představuje celý jeho život, který věnoval podpoře vzdělání Koreje a hnutí za nezávislost.

WON HYO
Byl významný mnich, který zavedl buddhismus v dynastii Silla v roce 686 n. l.

YUL GOK
Je pseudonym velkého filosofa Yil 1536 - 1584, přezdívaného korejským konfuciem. 38 pohybů tohoto vzoru poukazuje na jeho rodiště na 38° zeměpisné šířky a diagram znamená učenec.

JOONG GUN
Je pojmenován po vlastenci Ahn Joong Gunovi, který zavraždil prvního Japonského generálního guvernéra Koreje Hiro Bumi Ita. Ten byl znám jako muž, jenž hrál hlavní roli při Japonsko Korejském splynutí. 32 pohybů symbolizuje jeho věk, kdy byl umučen ve věznici Lui-Shing v roce 1910.

TOI GYE
Je pseudonym učence Yi Hwang (16. stol ) autority Neokonfucionismu, 37 pohybů tohoto vzoru poukazuje k jeho rodišti na 37° zeměpisné šířky, diagram znamená učenec.

HWA RANG
Je pojmenován po skupině mladých Hwarang, která vznikla v dynastii Silla začátkem 7. století. 29 pohybů se vztahuje k 29 pěchotní divizi, kde se Taekwon-Do rozvinulo do zralosti.

CHOONG MOO
Je jméno dané velkému admirálovi Yi Son Sin z dynastie Yi. Získal jméno vynálezem ozbrojené válečné lodi ( Kobukson ) v roce 1592 o které se říká, že je předchůdcem současné ponorky. Důvod proč tento vzor končí útokem levé ruky, je ten, aby symbolizoval jeho nešťastnou smrt, kdy již neměl možnost ukázat neomezené možnosti a věrnost králi.

KWANG GAE
Je pojmenován po slavné Hwang Gae Toh Wang, 19 králi dynastie Koguryo, který znovu získal všechna ztracená území včetně velké části Mandžuska. 39 pohybů znamená první dvě číslice roku 391 po Kristu, rok kdy nastoupil na trůn.

PO EUN
Je pseudonym věrného poddaného Chong Mong Chu (1400), který byl slavný básník a jehož slavná báseň "Nebudu sloužit jinému pánovi, i kdybych měl být stokrát ukřižován", je známá každému Korejci. Byl také průkopníkem oblasti fyziky. Diagram . znamená jeho spolehlivou věrnost králi a vlasti ke konci dynastie Koguryo.

GE BAEK
Je pojmenován po Ge Baek, významném generálovi v dynastii Baek Je (660 n. l.). Diagram znamená jeho drsnou a přísnou vojenskou disciplínu.

EUI AM
Je pseudonym Son Byong Hi, vůdce Korejského nezávislého hnutí 3. 1. 1919. 45 pohybů znamená jeho věk, kdy změnil jméno Dong Hak (orientální vzdělání) na Chondo Kyo (Náboženství Andělská cesta) v roce 1905. Diagram znamená jeho nezkrotného ducha, jenž prokázal, když se věnoval prosperitě své vlasti.

CHOONG JANG
Je pseudonym daný generálovi Kim Duk Ryang, který žil v dynastii Yi ve 14. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné zralosti.

JU CHE
Je filozofická myšlenka, že člověk vládne všemu a o všem rozhoduje. Jinými slovy myšlenka, že člověk je vládcem světa a svého vlastního osudu. Říká se, že tato myšlenka má svůj původ v hoře Beak Du, jež symbolizuje ducha Korejského lidu. Diagram znamená horu Beak Du.

SAM IL
Je historický údaj z hnutí za nezávislost Koreje, které začalo po celé zemi 1. 3. 1919. 33 pohybů v této sestavě znamená 33 vlastenců, kteří toto hnutí plánovali.

YOO SIN
Je pojmenován po generálovi Kim Yoo Sin, velícím generálovi v dynastii Silla. 68 pohybů připomíná poslední dvě číslice letopočtu 668 n. l., kdy byla Korea sjednocena. Přípravný postoj znamená meč tasený na pravou stranu symbolizuje generálovu chybu, když byl poslušen svého krále bojovat s cizími vojsky proti svému vlastnímu národu.

CHOI YONG
Je pojmenován po generálovi Choi Yong, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koguryo ve 14. století. Choi Yong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál Yi Sun Gae, který se stal později jedním z králů v dynastii Yi.

YONG GAE
Je pojmenován po slavném generálovi v dynastii Koguryo, Yong Gae Somoon. 49 pohybů znamená poslední dvě číslice letopočtu 649 n. l., kdy přinutil dynastii Tang opustit Koreu po rozdrcení téměř 300 000 vojáků u Ansu Sung.

UL JI
Je pojmenován po generálovi Ul Ji Moon Dok, který úspěšně bránil Koreu proti invazi téměř 1 000 000 vojáků dynastie Tang vedených Yang Je v roce 612 n. l. Ul Ji používal taktiku partyzánů - úder a ústup - jež zdecimovala velké množství ozbrojených sil nepřítele. Diagram znamená jeho příjmení a 42 pohybů značí věk, ve kterém autor navrhoval vzor.

MOON MOO
Vzdává čest 30. králi dynastie Silla. Jeho tělo bylo pohřbeno blízko Dae Wang Am (Velká královská skála). Podle jeho vůle bylo jeho tělo uloženo do moře, kde podle jeho slov "Moje duše bude navždy bránit mou zem proti Japoncům". Říká se, že Sok Gul Am (Kamenná jeskyně) byla vybudována, aby střežila jeho hrob. Sok Gul Am je pěkný příklad kultury dynastie Silla. 61 pohybů v tomto vzoru symbolizuje poslední dvě číslice letopočtu 661 n. l., kdy Moon Moo nastoupil na trůn.

SO SAN
Je pseudonym velkého mnicha Choi Hyong Ung (1520 - 1604) v dynastii Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, kdy s pomocí svého žáka Sa Myung Dang organizoval armádu mnichů - vojáků. Tito vojáci pomohli odrazit Japonské piráty, kteří v roce 1592 zaplavili většinu Korejského poloostrova.

SE JONG
Je pojmenován podle největšího Korejského krále Jong, který v roce 1443 vynalezl korejskou abecedu a byl také významný meteorolog. Diagram znamená král a 24 pohybů připomíná 24 písmen korejské abecedy.

TONG IL
Znamená rozhodnutí o sjednocení Koreje, jež je od roku 1945 rozdělena. Diagram x symbolizuje jednotnou rasu.

Kontakt

Mobil: 603 467 376
E-mail: ml.boleslav.itf@seznam.cz

Cvičíme

Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Luštěnice
Pondělí 17:00 - 19:00 Úterý 19:00 - 21:00 Úterý 17:00 - 18:00
Středa 17:00 - 19:00 Pátek 17:00 - 19:30 Pátek 15:00 - 16:00


Partneři