Taekwon-Do Jung Shin /Taekwon-Do Cung Šin/

Zásady Taekwon-DoCíle, jež chce Taekwon-Do dosáhnout:
YE UI / JE JI / - Zdvořilost
YOM CHI / YOM CHI / - Čestnost
IN NAE / IN NE / - Vytrvalost
GUK KI / GUK KI / - Sebeovládání
BAEKJUL BOOL GOOL / BEKCUL PULKUL / Nezkrotný duchVysvětlení zásad


Není třeba říkat, že úspěch či neúspěch v praktikování Taekwon-Do široce závisí na tom, jak člověk zachovává a provádí jeho zásady, jenž slouží jako vodítko pro všechny vážné žáky tohoto bojového umění.

YE YI / JE JI / - Zdvořilost
Žáci by se měli snažit provádět následující zásady zdvořilosti, aby si vytvořili ušlechtilý charakter a měli by se snažit provádět tyto zásady pravidelně.

1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.
2. Stydět se za své nectnosti a pohrdat nectnostmi druhých.
3. Být zdvořilý jeden k druhému.
4. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.
5. Dokázat rozlišit staršího od mladšího, vyššího od nižšího a učitele od žáka.
6. Chovat se podle etiky.
7. Respektovat postavení druhých.
8. Slušně a upřímně zacházet s věcmi.
9. Zdržet se dávání, nebo přijímání jakýchkoli pochybných darů.

YOM CHI /JOM ČI / - Čestnost
V Taekwon-Do má slovo čest daleko užší význam než je prezentováno ve Websterově naučném slovníku. Člověk musí být schopen rozlišit dobré od špatného, má-li špatné svědomí musí se cítit vinen. V následujících řádcích jsou uvedeny příklady skutků, kde čestnost chybí.

1. Instruktor, který díky své netečnosti a neznalosti skutečných technik, předvádí sebe a své bojové umění svým žákům.
2. Žák, který pro svou slávu nalomil silný materiál před vlastní ukázkou na exhibici.
3. Instruktor, který zastírá svou neznalost skutečného učení technik přepychovou tělocvičnou a klamně lichotí svým žákům.
4. Žák, jenž vyžaduje od svého učitele vyšší stupeň, nebo se jej snaží koupit.
5. Žák, který získal vyšší stupeň pro svou sobeckost a pro pocit moci a nadřazenosti.
6. Učitel, jenž učí umění pro své hmotné zisky.
7. Žák, jehož slova a skutky se neshodují.
8. Žák, který se stydí hledat radu u starších a zkušenějších.

IN NAE / IN NE/ - Vytrvalost
Ve starém orientálním rčení se říká: "Trpělivost vede ke ctnosti, nebo vynikající vlastnosti, buď stokrát tak trpělivý a vytvoříš si tak mírumilovný domov." Ano. Právě trpělivý člověk si získá štěstí a prosperitu spíše, než uchvátaný a zbrklý jedinec.

Dosažení čehokoliv, ať je to mistrovský stupeň, nebo fantastická technika, je závislé na tom, zda-li si člověk stanoví svůj cíl a pak vytrvá.

Robert Bruce, který ve čtrnáctém století osvobodil Skotsko, se naučil své trpělivosti a vytrvalosti od malého pavoučka, kterého sledoval jak cílevědomě a pracně splétá svou pavučinu.

Největším tajemstvím jak se stát mistrem Taekwon-Do, je vytrvale překonávat každou svou potíž trpělivostí.

Konfucius řekl: "Ten kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka kdy dosáhnout úspěchu ve věci velké důležitosti."

Konfucius řekl: "Ten kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka kdy dosáhnout úspěchu ve věci velké důležitosti."

GUK KI / GUK KI / - Sebeovládání
Důležitost této zásady přesahuje hranice do jang / tělocvičny /. Zachovat tuto zásadu je nutné nejen v boji, ale i v osobním životě. Nedostatek sebeovládání je však i neschopnost žít a jednat podle svých možností.

Lao Tsu řekl. "Silnější je ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou, než ten, kdo dokáže zvítězit nad někým jiným.

BAEKJUL BOOLKGOOL / BEKCUL PULKUL / - Nezkrotný duch
"Zde jich leží tři sta těch, kteří splnili svou povinnost." To je prostý epitaf pro jeden z největších činů odvahy známých lidstvu.

Tváří v tvář převaze Xerxes ukázali Leonidas a jeho tři sta Sparťanů světu smysl nezkrotného ducha. Tato ušlechtilá vlastnost se projeví, je-li odvážná osoba postavena proti drtivé převaze.Zásady Taekwon-Do
Skutečný žák Taekwon-Do bude vždy skromný a čestný, je-li postaven tváří v tvář nespravedlnosti bude jednat s válčící stranou úplně beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, s kým a s jakým počtem.

Konfucius řekl: "Nepromluvit proti nespravedlnosti, to je skutek zbabělosti."

Jak historie ukázala, ti, kdo sledovali své sny opravdově a vytrvale s nezkrotným duchem nikdy neselhali při dosažení svých cílů.

Kontakt

Mobil: 603 467 376
E-mail: ml.boleslav.itf@seznam.cz

Cvičíme

Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Luštěnice
Pondělí 17:00 - 19:00 Úterý 19:00 - 21:00 Úterý 17:00 - 18:00
Středa 17:00 - 19:00 Pátek 17:00 - 19:30 Pátek 15:00 - 16:00


Partneři